Ved å klikke på linkene under her godtar du at IT Systemer AS kan fjernstyre din enhet og at vi kan se innhold som vises på din skjerm. Tilgangen gjelder kun for en oppkobling. Vi anbefaler at hvis du har sensitivt matriale åpent på maskinen din at du stenger dette før fjernstyring startes.

By clicking the links below you accept that IT Systemer AS can remote control your device and see the contents of your screen. This access only applies to this connection. We still recommend that you close any applications containing sensitive materials before remote control is started.

PC

MAC

Android